Teachings by His Holiness The Dalai Lama
GANG RI RA WAY KOR WAY SHING KHAM SU

PEN DANG DEWA MA LU JUNG WAY NAY

CHEN RE ZIG WANG TENDZIN GYATSO YI

SHYAP PE PAL GYI BAR DU TEN GYUR CHIK

TEACHINGS